Momentálně pracujeme na aktualizaci stránek. Děkujeme za pochopení a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit telefonicky či e-mailem.
Beňo biotech Beňo biotech

Ukázky realizací

ZOO Praha

Biologické zpevnění břehu a zvýšení estetické složky vodního prvku v urbanizované krajině.
ZOO Praha ZOO Praha ZOO Praha ZOO Praha

Praha, koryto Botiče

Vytvoření kvetoucích lagun, které bylo třeba technicky zajistit proti občasným průtokům kdy voda dosahuje plné kapacity koryta.

Praha, reteční nádrž Košík

Technické zabezpečení značně erodovaného břehu technologií kamenných válců v kombinaci s vegetačními rohožemi a zároveň vytvoření nárazníkové zóny s vysokým estetickým dopadem.

Praha, park Dolní Počernice

Biotechnické úpravy hluboko zaříznutého řečiště s četným narušením břehové zóny vodní erozí spočívají v aplikaci kamenných válců jako staticky pevné opory břehu spolu s vegetačními rohožemi jako zpevňující biologickou složkou.

Praha, Práčský rybník

Opevnění břehové linie užitím technologie kamenných gabionů a vegetačních kokosových rohoží spolu s uplatněním plovoucího prvku.

Praha, Stromovka

Stabilizace podemleté části Malé Říčky systémem kamenných válců a vegetačních rohoží s následným dočasným oplocením proti psům a kachnám.

Praha, nádrž Černý most

Rychlé vytvoření rákosové mělčiny pomocí vegetačních rohoží.

Praha, revitalizace Rokytky

Vegetační zpevnění břehové zóny na revitalizované řásti Rokytky pomocí kokosových geotextilií a jednotlivých výsadeb mokřadní vegetace.

Střední Čechy, soukromý park

Úprava břehů zahradního jezera s cílem vytvoření a rychlého zapojení přirozené břehové zóny do struktury parku.

Střední Čechy, soukromý rybník

Zpevnění paty břehu vegetačními válci, zakrytí nevzhledného kamenného pohozu, zahradní úpravy.

Praha, Vodní nádrž Dolní Chabry

Pohledové zakrytí betonové zdi použitím vegetačních rohoží s vysokými druhy rákosin.
realizace-chabry realizace-chabry

Střední Čechy, Martinice

Vytvoření čistících a filtračních vegetačních zón.

Praha, Libocký rybník

Oživení zpevňujících tvárnic aplikací vegetačních rohoží přináší pestrost do mokřadních společenstev.
realizace-liboc realizace-liboc

Praha, nádrž Dolní Počernice

Ozelenění břehové zóny spojené s výsadbou jednotlivých keřových skupin.

Košinský potok

Použití kamenných válců pro pevné vytyčení linie potoka. Spolu s doplněním o kokosové válce a vegetační kokosové válce, které vytváří protierozní ochranu břehu.
Košinský potok Košinský potok Košinský potok

Kyjský rybník

Zabezpečení břehové hrany proti vodní abrazi pomocí kamenných válců a vegetačních rohoží.
Kyjský rybník Kyjský rybník Kyjský rybník

Karlovy Vary, meandr Ohře

Rychlé ozelenění břehové partie požadovanými rostlinnými druhy a zabránění vodní erozi.
Karlovy Vary, meandr Ohře Karlovy Vary, meandr Ohře Karlovy Vary, meandr Ohře

Nádrž Jablonná

Stabilizace a ozelenění příkrého břehu pomocí vegetačních válců, plovoucí vegetační pás.
Nádrž Jablonná Nádrž Jablonná Nádrž Jablonná

Nádrž Slivenec

Biologické zpevnění břehu a zvýšení estetické složky vodního prvku v urbanizované krajině.
Nádrž Slivenec Nádrž Slivenec Nádrž Slivenec

Nahoru